Revecamp

Av Langedrag Naturpark | 29.07.2013 17:54
Fjellreven er nå et av Norges mest utrydningstrua pattedyr, og den er listet som direkte truet i den Nasjonale rødlista, og en regner i dag med at bestanden av fjellrev i Norge ikke teller mer enn ca. 50 voksne individer. I Sverige antas bestanden å være på omtrent samme nivå, mens det i Finland trolig bare finnes 5-10 voksne dyr igjen


Fjellrev (2) web


_DSC0043

_DSC6683

Bli med inn til revene - bli med på revecamp!

 

Revecamp for barn og voksne! 


Egen revetur/revecamp: Alle som kommer på besøk og er med på omvisningen vår, kommer inn til rev og reinsdyr. Ønsker du mer tid sammen med revene, kan egen tur bestilles. Dette er en tur som egner seg både for voksne og barn og her kan du nyte revene mens de spiser godbiter fra handa, klatrer opp i fanget og lar seg klappe av snille og rolige hender. Minimum 3 personer pr. tur og turene bestilles i butikken.

Denne turen varer i ca. 30 minutter og koster kr. 100.- pr. person. 

På omvisningsrunden kl 14 vil alle får hilse på revene. Den eksklusive turen kl 15.30 gir deg ekstra tid og mulighet for et lengre og nærere møte med revene._DSC0089